Vernieuwd NEN certificaat

Op 16 december hebben we de NEN audit met succes doorlopen.
Ook voor het komend jaar beschikt Asero weer over het NEN-4400-1 certificaat.